Βρυούλων

Οικοδομικό Συγκρότημα Δημόκριτος

Κατοικίες - Καταστήματα - Υπόγεια parking.

Σε ιδιόκτητο οικόπεδο εκτάσεως πέντε (5) στρεμμάτων στην περιοχή Πόντου της Καλαμαριάς (Βρυούλων – Θεοφράστου – Καφαντάρη) θα κατασκευαστεί συγκρότημα τεσσάρων (4) οικοδομικών μονάδων, αποτελούμενο από εκατό (100) διαμερίσματα περίπου καθώς και καταστημάτων, με υπόγειους χώρους στάθμευσης.

Στο ισόγειο, σε ιδιόκτητο χώρο 3.200τ.μ. θα λειτουργήσει μεγάλη αλυσίδα Super Market.