40+

χρονια
εμπειριας

Χρησιμοποιούμε κορυφαίες τεχνικές σχεδιασμού

H τεχνική εταιρία κατασκευών Δημόκριτος Τζαμπάζης Α.Ε., ξεκίνησε τις εργασίες της την δεκαετία του 70, στον χώρο της Β. Ελλάδος και πολύ σύντομα καταξιώθηκε στο χώρο της κατασκευής ακινήτων υψηλών προδιαγραφών και τεχνικών έργων.