τα ακινητα που κατασκευαζει
η Δ. Τζαμπάζης
Α.Ε. είναι:
- ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
- ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
- ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
δειτε τα PROJECT